LED obrazovky jednička v outdoorové reklamě

K nejmodernějším, nejúčinnějším a cenově nejdostupnějším reklamním médiím současnosti a budoucnosti, patří bezesporu podle jejich rostoucího celosvětového významu a celosvětové oblíbenosti, velkoplošné LED obrazovky, které se staly doslova jedničkou v outdoorové reklamě a jejím nejvýznamnějším reklamních prostředkem. Reklamní spoty, kterými se firmy a podnikatelé prezentují a zviditelňují je možné prakticky spustit okamžitě a to klidně na všech LED obrazovkách najednou. O hodnověrnosti a účinnosti takovéto reklamní kampaně, pak nelze určitě pochybovat. V porovnání s běžnými billboardy je rozběhnutí reklamní kampaně mnohem pružnější a rychlejší, protože nemusíte vynakládat úsilí a čas na tisk a lepení plakátů, případnou jejich opravu. Velkou výhodou reklamy na LED obrazovkách je nejen rychlá výroba reklamního spotu, ale i možnost jeho průběžné aktualizace  či jeho celková výměna podle požadavků zákazníka.

Každou firmu a každého podnikatele nejvíce zajímá cena takovéto reklamní kampaně na LED obrazovkách.  Reklamní kampaň na LED obrazovkách není žádnou levnou záležitostí a vyžaduje od každé firmy a podnikatelů její pečlivou přípravu a zodpovědné zvážení. Její cenu ovlivňuje  několik faktorů, k nimž patří :

  • délka reklamní kampaně, která může běžet od jednoho měsíce až po celý rok s obměňovaným a aktualizovaným obsahem podle konkrétních potřeb a požadavků zákazníka
  • délka reklamního spotu, která se pohybuje nejčastěji od 10 do 20 vteřin. Čím je reklamní spot delší, tím jeho cena je vyšší.
  • intenzita opakování reklamního spotu. Je to četnost opakování jeho zveřejňování na LED obrazovkách během jedné hodiny a během 24 hodin. Zpravidla se četnost opakování pohybuje od 2 do 4 zveřejnění reklamního spotu za jednu hodinu, což za 24 hodin činí 48 až 96 zveřejnění. Čím je frekvence opakování zveřejňování reklamního spotu častější, tím je cena vyšší.
  • výběr lokality a umístění LED obrazovky. Cenové pásmo lze v tomto směru rozdělit do několika kategorií a to zejména s ohledem na lokalitu a umístění LED obrazovky.  Vyšší cenu lze očekávat na nejvíce frekventovaných místech v centrech velkých měst. Zákazník má možnost si vybrat lokalitu a umístění LED obrazovky podle svých požadavků, záměrů a rozsahu své reklamní kampaně.
  • časové období, ve kterém má být reklamní kampaň uskutečněna. Jsou to pracovní dny, víkendy, noční hodiny atd. Nejvyšší cenu zaplatí zákazník v časovém období, kdy lze předpokládat největší účinnost a efektivitu reklamní kampaně.

Cena reklamní kampaně za jeden měsíc se zpravidla  pohybuje v řádech od několika stovek tisíc korun až po několik miliónů korun. Objem finančních prostředků, které se zákazník rozhodne investovat do reklamní kampaně na LED obrazovkách a to, co všechno za to požaduje, je vždy předmětem individuálního přístupu a  osobního jednání a v konečném důsledku vrcholí uzavřením vzájemně výhodné obchodní smlouvy mezi ním, jako objednavatelem a mezi poskytovatelem, společností INTERNATIONAL TRUCKER Media&Marketing Ltd.

Kalkulace cen LED obrazovek ke stažení (DOC)

Počítadlo návštěv