O nás


International Trucker Madia&Marketing Ltd je britskou soukromou společností, která podniká v České republice prostřednictvím své organizační složky. Tato obchodní společnost byla založena ve Velké Británii z důvodů rozšiřování své obchodní nabídky a podnikatelských aktivit v mezinárodním měřítku a za účelem navazování a získávání stále nových a produktivních obchodních kontaktů, které jsou pro úspěšnou obchodní a podnikatelskou činnost každé dobře fungující a prosperující firmy velmi podstatné, životně důležité a dobře komerčně zhodnotitelné.

Rostoucí globalizace podstatně změnila podmínky mezinárodního obchodu a vyžaduje nejen vzájemnou výhodnou kooperaci a spolupráci mezi obchodními společnostmi a podnikateli, ale i úzkou specializaci a dostatečné zkušenosti v nabízených komerčních službách, které se tímto stávají velmi dobře obchodovatelné. Britská společnost International Trucker Media&Marketing Ltd navazuje svoji obchodní a podnikatelskou činností na cenné zkušenosti společnosti INTERNATIONAL TRUCKER, spol. .s r.o. z oblasti reklamy, inzerce a marketingové komunikace a na její dlouholetou podnikatelskou a obchodní činnost.

Společnost INTERNATIONAL TRUCKER, spol. s r.o. byla založena v České republice v roce 1995 a většina českých a zahraničních zákazníků ji zná jako vydavatelskou společnost, vydávající motoristický inzertní časopis Český Trucker a jako obchodní a zprostředkovatelskou společnost v oblasti prodeje a nákupu nákladních a užitkových vozidel a stavebních strojů.

International Trucker Media&Marketing Ltd se v České republice bude opět orientovat na marketingové služby, propagaci, reklamu a podporu prodeje obchodních společností prodávajících nákladních a užitková vozidla, stavební stroje, náhradní díly na nákladní vozidla a další obchodní společnosti, které mají úzkou obchodní a výrobní vazbu k tomuto obchodnímu segmentu. Z tohoto důvodu, pro obchodní společnosti působící v České republice, zlepšila nabídku svých poskytovaných komerčních služeb nejen jejich rozšířením za hranice České republiky, ale zejména, co do jejího rozsahu, ale i co do kvality a jejich profesionality . Na druhé straně firmám, které působí mimo Českou republiku, může International Trucker Media&Marketing Ltd, nabídnout ve výše zmiňované oblasti komerční podporu a pomoc, jak se co nejlépe prosadit a zorientovat v podnikatelském prostředí České republiky a jak získat pro případnou obchodní a podnikatelskou činnost v České republice dobré a důvěryhodné obchodní partnery.

Spolupracujeme:

PRESTIGE MODELS, s.r.o.V lednu 2014 navázala společnost International Trucker Media&Marketing Ltd obchodní spolupráci s profesionální produkční a modelingovou agenturou PRESTIGE MODELS, s.r.o. 

Společným zájmem obou společností je nabídnout svým klientům veškerý servis v oblasti reklamy a marketingu. Více o našem obchodním partnerovi najdete na www.prestigemodels.cz 

Počítadlo návštěv